Mašinska obrada

Mašinska obrada se vrši na konvencionalnim i CNC mašinama

    Tehnologija obrade:
  • Glodanje
  • Struganje
  • Brušenje
  • Bušenje
  • Honovanje
Mašinska obrada
Mašinska obrada
Mašinska obrada
Mašinska obrada
Mašinska obrada