Brodski program

Glava za brodske motore B700 Izduvna grana za brodske motore B700 Cilindar B700
Glava motora Volvo Penta MD1B / MD2B / MD3B Izduvna grana Torpedo (2 cilindra) Volvo Penta MD 11C/ MD 2B Cilindar Volvo Penta MD1B / MD2B / MD3B
Auspuh sa 1 cilindrom izduvna grana perkins T6.354M
Izduvna grana Torpedo (1 cilindar)- Volvo Penta  MD 1B Izduvna grana Perkins (3 cilindra) P3 152 M Izduvna grana Perkins T6.354M Turbo- (6 cilindra)
produžetak izduvne grane sa prirubnicom za motore Torpedo- Volvo Penta Koleno za brodski motor Perkins   Izduvna grana Torpedo (3 cilindra) Volvo Penta MD 17C/ MD 3B
Produžetak izduvne grane sa prirubnicom za motore Torpedo-Volvo Penta MD1B / MD2B / MD3B  Koleno za brodski motor Perkins  Izduvna grana Torpedo (3 cilindra) Volvo Penta MD 17C/ MD 3B
Izduvna grana Perkins (4 cilindra)  4.236    
Izduvna grana Perkins (4 cilindra)  4.236