Kompresori i roto oprema

Klip kompresora FRICK od 8" Klip kompresora FRICK od 11" kompresor
Klip kompresora FRICK od 8" Klip kompresora FRICK od 11" Kompresor
Nosač ventila Nosač ventila Klip
Nosač ventila Kompresor 2 Klip
Turbina valjak
Turbina valjak