Brodski program

Glava za brodske motore B700 Izduvna grana za brodske motore B700 Cilindar B700
Glava za brodske motore B700 Izduvna grana za brodske motore sa 2 cilindra Torpedo-Volvo Penta Cilindar B700
Auspuh sa 1 cilindrom izduvna grana perkins T6.354M
Izduvna grana za brodske motore sa 1 cilindrom Torpedo-Volvo Penta izduvna grana - brodski motor Perkins - IMT M33 izduvna grana perkins T6.354M
produžetak izduvne grane sa prirubnicom za motore Torpedo- Volvo Penta Koleno za brodski motor Perkins  
produžetak izduvne grane sa prirubnicom za motore Torpedo- Volvo Penta  Koleno za brodski motor Perkins